Make a change

Goede doelen 2023

De volledige netto opbrengst van Rotary in Music komt ook dit jaar weer ten goede aan Goede Doelen in en rondom Eindhoven. Rotaryclub Eindhoven Soeterbeek richt zich op diverse Goede Doelen met ook dit jaar met bijzondere aandacht voor kinderen die in de verdrukking zitten. Voor het komende jaar hebben drie activiteiten geselecteerd die we willen steunen.

Stichting Ik Wil

“Wij geloven dat iedereen iets kan en van betekenis kan zijn en mooie talenten heeft”

Al 10 jaar een krachtig burgerinitiatief voor en door bewoners waar iedereen welkom is en de kans krijgt om de eigen talenten en interesses te ontwikkelen. Dat is de huiskamer van Stichting Ik Wil. “We opereren vanuit de leefwereld van mensen die sociale uitsluiting ervaren en te maken hebben met kansenongelijkheid.” Buurtbewoners komen langs voor koffie, een praatje of om samen te eten. Koken, bakken en samen eten verbindt en is dus een belangrijke activiteit van onze stichting omdat het zorgt voor ontmoeting tussen diverse bewoners. Ook zijn er lessen zoals naailes, Engelse les en tekenen en schilderen. Tijdens het wekelijkse inloopspreekuur staan vrijwilligers klaar voor administratieve ondersteuning. In totaal helpen tachtig vrijwilligers en zeven betaalde krachten. Zij stimuleren, enthousiasmeren en activeren mensen vanuit hun talent. Door de laagdrempelige sfeer voelt iedereen zich welkom, gezien en gehoord.

Weekendschool

Gelijke kansen voor ieder kind. Onze ambitie is dat er geen jong, Eindhovens talent aan de kant blijft staan. In Eindhoven barst het van de nieuwsgierige en talentvolle kinderen die dromen van een gelukkige en succesvolle toekomst. Een deel van deze kinderen van 10-14 jaar hebben niet vanzelfsprekend alle kansen om hun potentieel te verzilveren. Dat heeft impact op hun ontwikkelingskansen.

De Weekendschool is in 2009 opgezet om deze kinderen een ‘boost’ te geven, een stevige duw in de rug om het speelveld gelijker te maken! Dat hebben we inmiddels voor honderden kinderen kunnen waarmaken. Het programma is aanvullend aan het basisonderwijs en de middelbare school. Wij richten ons op beroepenoriëntatie, uitbreiding woordenschat en het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden! De school is gratis voor de deelnemende gezinnen.

Kazerne Design Award

Letterlijk alles om ons heen is ontworpen, in ons dagelijks leven en in de maatschappij. ANBI Kazerne Foundation vindt het belangrijk jonge ontwerpers te steunen en hun werk met zoveel mogelijk mensen te delen.

De Kazerne Design Award is een aanmoedigingsprijs voor recente alumni van Design Academy Eindhoven. Tien genomineerden worden gepromoot door hen te introduceren in nieuwe netwerken en hun afstudeerwerk in Kazerne te exposeren. Tijdens de Award Show op 7 mei 2024 honoreert de jury een winnaar met eeuwige roem en 5.000 euro. Kom langs en beleef hun toegevoegde waarde zelf.